Gulden Snede

TERUGHome.html
Gulden Snede

Gulden Snede

Met de gulden snede kun je een lijn in twee stukken verdelen. De gulden snede is dus een verhouding. Met deze verhouding verdeel je een lijn in uiterste en middelste stukken. Of met deze verhouding verdeel je een lijn in uiterste en middelste rede. Met die „rede“ wordt bedoeld, dat men toen probeerde om menselijk emotie uit kunst te halen en te vervangen door goddelijke invloed. Men dacht dat de verhouding (die „gulden snede“ heet) dat goddelijke in de kunst zou bracht.

a : b = b / (a - b)


b = ½ a (√5 - 1) ≈ 0,618 a ≈ ⅗ a


a = (½√5 + ½) b = ½ b (√5 + 1) ≈ 1,618 a ≈ 1⅗ a

Dit schilderij is verdeeld volgens de gulden snede, zoals ze dat vroeger ooit deden. Op die manier probeerde men een soort goddelijke perfectie te bereiken.