platte en ruimtelijke figuren

TERUGHome.html
Platte en ruimtelijke figuren

Platte en ruimtelijke figuren

Rechthoekige driehoek

Gelijkbenige driehoek

Gelijkbenig-rechthoekige driehoek

Gelijkzijdige driehoek

Rechthoek

Vierkant

Parallellogram

Ruit

Trapezium

Veelhoek (n-hoek)

Een veelhoek met n=3 is een plat figuur met 3 hoeken; dit figuur kan alle vormen hebben als het maar drie hoeken heeft. Dus als n=10 heb je een figuur met 10 hoeken, maar hoe dat figuur eruit zal zien weet je niet. De waarde van n is groter of gelijk aan 3; dus n≧3.

Regelmatige veelhoek (n-hoek)

In een regelmatige n-hoek zijn de hoeken aan elkaar gelijk. Ook hier geldt: n≧3.

In een cirkel beschreven regelmatige n-hoek

Om een cirkel beschreven regelmatige n-hoek

Berekeningen in een cirkel

Lengte van een cirkelboog

Cirkelsector

Cirkelsegment

Cirkelring

Stereometrie, ofwel ruimtelijke figuren

Prisma, recht of schreef

Kubus

Rechthoekige blok, ofwel balk

Piramide

Tetraëder (regelmatig viervlak)

Octaëder (regelmatig achtvlak)

Piramide, afgeknot

Cirkelcilinder

„Buis“

Cirkelcilinder, afgeknot

„Cilinderhoef“

Rechte kegelsnede

Afgeknotte kegel, ofwel „omgekeerde beker“

Bol

Bolsegment

Bolsector

Bolschijf

Figuur ingesloten door bol-tweehoek en middellijn van de bol, lijkt het meest op een sinaasappelschijfje

De 5 Platonische lichamen

A) tetraëder (regelmatig viervlak): 4 driehoeken

B) hexaëder (regelmatig zesvlak, kubus): 6 vierkanten

C) octaëder (regelmatig achtvlak): 8 driehoeken

D) dodecaëder (regelmatig twaalfvlak): 12 vijfhoeken

E) isosaëder (regelmatig twintigvlak): 20 driehoeken

A

B

C

D

E

zie de onderstaande tabel voor de oppervlakten en inhouden