Procent, Promille, PPM, PPT, PPB (extra)

TERUGprocent.html
Procent, Promille, PPM, PPT, PPB

EXTRA

Procent, Promille, PPM, PPT, PPB


EXTRA

Een oplossing van NaOH in water heeft een concentratie van 0,2 mol per liter. Wat is de concentratie van deze oplossing in PPM?    (1 liter = 1 dm3)


1 mol Na = 22,990 u; 1 mol O = 15,999 u; 1 mol H = 1,0079 u:


⇒  1 mol NaOH = 22,990 + 15,999 + 1,0079 = 39,9969 u ≈ 40 u1 mol NaOH = 40 u = 40 g∙mol-1  ⇒ 1 mol NaOH = 40 g NaOH


⇒  0,2 mol NaOH = 0,2 ∙ 40 g NaOH = 8 g NaOH


water = 1,0 g∙cm-3) ⇒ 1 liter water = 1 dm3 water = 1000 cm3 water = 1,0 ∙ 1000 g water = 1000 g water


Conclusie: er zit 8 g NaOH in 1000 g water.


PPM (Parts per million, delen per miljoen) is een verhouding; de verhouding is hier:


8 / 1000 = 0,008.


In ppm (delen per miljoen) is 0,008 ∙ 106 = 8.000 delen NaOH per 1.000.000 delen water.


Conclusie: een oplossing van NaOH in water met een concentratie van 0,2 mol per liter is hetzelfde als een oplossing van NaOH in water met een concentratie van 8.000 ppm.